Front-end beheer

Nieuwe artikelen kunnen direct via de voorkant van de site toegevoegd worden.
Afhankelijk van bevoegdheid kunnen gebruikers hun eigen artikelen updaten, ander nieuw materiaal bewerken, publiceren, terugtrekken.

Na inloggen kan er (indien de inrichting van de website daarin voorziet) een extra menu verschijnen voor gebruikers met meer rechten: het gebruikersmenu.
Ook verschijnt bij het artikelen een extra icoontje dat bij aanklikken de editor opent waarin het artikel kan worden bijgewerkt.

joomla frontend bewerk

De Article editor
Het venster bevat 3 onderdelen:

  • de editor
    • - titelveld
    • - editor-venster met uitgebreide opties voor opmaak
    • - extra funties: Artikel/Afbeelding/Nieuwe pagina/Lees meer
  • publicatie-instellingen
  • taal-instelling
  • metadata

Editor

De editor is een zogenaamde WYSIWYG-editor: What You See Is What You Get!
Dat ideaal wordt door geen enkele editor echt gehaald, maar je kunt zonder kennis van de aan webpagina-opmaak ten grondslag liggende HTML-code met deze editor toch veel bereiken. Voor eenvoudige tekst zullen zich nauwelijks moeilijkheden voordoen. Met iets meer wensen heb je toch wel wat ervaring met de editor nodig om je doel te kunnen bereiken.

Het is in bijna altijd zinvol de uitgebreidere editor-component JCE-editor te gebruiken, vooral van groot nut bij plaatsen van afbeeldingen.
joomla 3.4 jce

HTML: HyperText Markup Language.
De opmaak in HTML-code is te zien door de WYSIWYG-editor te verbergen: klik op "Toggle editor".
Met kennis van deze code kan de pagina rechtstreeks in HTML bewerkt worden.

Tekstinvoer

Voer in het editor-venster de tekst in.
belangrijk: wanneer je tekst uit een voorhanden bestand wilt kopieren en plakken kopieer je de opmaak mee, welke dan vervolgens via de editor moeilijker is te veranderen. Je kunt daarom het beste de opmaak verwijderen door de tekst te plakken via de speciale knop "Paste as Plain Text".
Artikelen in blog-stijl worden veelal opgezet in een korte lead of intro en een langere uiteenzetting. Op de voorpagina verschijnt dan alleen het intro. De knop voor invoegen van het lees-meer-punt is te vinden onder het editor-venster. Plaats de cursor achter het laatste karakter van de intro en klik deze knop aan. Er verschijnt een grijze balk als markering van dit punt.
belangrijk: wanneer bewerking langere tijd vergt is het nodig regelmatig het werk op te slaan; je wordt anders na verloop van tijd slachtoffer van een time-out en gaat alle nog niet opgeslagen tekst verloren. Let er in dit geval op dat in het veld voor publicatie-opties de "Status" op "Gedepubliceerd" staat.

Geavanceerde opties van de editor worden op een aparte pagina behandeld:
invoegen van links, tabellen, afbeeldingen, video's; koppelen van documenten; verdeling van tekst over meerdere pagina's enz.

Publicatie-instellingen

Categorieën en subcategorieën
Het artikel moet in de passende categorie geplaatst worden.
Deze indeling wordt beheerd via de backend; via de frontend is alleen uit de opgezette indelingen te selecteren.
Publicatie-data
Je kunt instellen wanneer het artikel gepubliceerd wordt, eventueel ook wanneer het weer wordt teruggenomen.
Toegangsrecht tot het artikel
Je kunt 3 toegangsniveau's ingestellen:
- publiek: zichtbaar voor ieder
- geregistreerd: alleen zichtbaar voor geregistreerde gebruikers
- speciaal: alleen zichtbaar voor gebruikers met speciale toegangsrechten: auteur of hoger
In recentere versies van Joomla is de mogelijkheid toegevoegd voor nadere specificatie van rechten via ACL: Access Control List.

Metadata

Voor vindbaarheid in zoekmachines kan je hier een korte beschrijving (max. ± 150 karakters) en enkele trefwoorden opgeven (5 tot 10).

Waar wordt het artikel zichtbaar?

Is het artikel nu direct zichtbaar?
Dat is afhankelijk van de algemene inrichting van de website.
Het artikel is ofwel ongecategoriseerd of toegevoegd aan een sectie en categorie.
Wanneer een menu-item deze sectie of categorie ontsluit is het artikel direct vindbaar.
In het andere geval moet het artikel via een apart menu-item ontsloten worden.
Een nieuw menu-item kan alleen via de backend gemaakt worden.