Opzet van het CMS Joomla!

Front-end en Back-end

Via de Administrator Back-end van het systeem wordt de gehele site, alle functionaliteit en alle content beheerd.
Via de Site Front-end wordt alleen de content beheerd.
Aan gebruikers kunnen verschillende toegansgrechten toegekend worden.
Voor beide toegangen zijn er niveau's met toenemende bevoegdheid.
 
Front-end
De interface is dezelfde als van de site. Binnen de site opent een aparte editor voor bijwerken van een artikel of opzetten van een nieuw artikel.
circle-red rechten: geregistreerd, auteur, editor, publisher
Beheer van verschillende soorten content. De apart te installeren component Phoca Downloads, een document-manager voor up- en downloads, biedt ook de mogelijkheid tot beheer via de front-end. Een andere optionele component, HWD Video Share, biedt de mogelijkheid tot up- en download van video's via de front-end.
 
Back-end
Een apart beheerpaneel voor de gehele site
circle-red rechten: manager, administrator, super-administrator

  • algemene instellingen, toegangsrechten, media
  • menu's
  • categorieën waarin de content wordt ingedeeld
  • componenten, modules, plugins, templates
  • installatie van nieuwe elementen in het systeem

In de praktijk worden veelal maar enkele niveau's gebruikt:
auteur: kan een artikel schrijven maar niet publiceren
super-administrator: webmaster niveau: publiceert het aangeboden artikel
Maar het is goed mogelijk taken te verdelen. Inmiddels hebben de nieuwere versies, vanaf  2.5, een uitgebreide ACL (Access Control List)

Online Handleiding

Op de Joomla-site www.joomla.org zijn verschillende handleidingen te vinden.
De documentatie is in ontwikkeling; niet alle rubrieken hebben volledige of actuele inhoud
Inmiddels is de Joomla versie 3.4.8 (20-01-2016)

Voor specifiek taken met betrekking tot content-beheer:
circle-red Article Management
circle-red  zie voor meer tutorials Portal: Administrators

joomla 3.4 controlpanel
Het Control Panel van de Backend (J 3.4
)

Voor Joomla 3 is een nieuwe backend template ontworpen die ook goed functioneert op smartphones en tablets.

Contentbeheer
 

Content

Content bestaat vooral uit artikelen; Artikelbeheer geeft toegang tot de gehele verzameling artikelen.
De content wordt georganiseerd via Artikelebeheer (Inhoud > Artikelen) en ontsloten via de Menu's.
Voorafgaand aan het invoeren van content moet eerst een indeling opgebouwd worden voor organisatie van de content.

De artikelen worden gegroepeerd in categorieën en eventueel in subcategorieën of blijven "ongecategoriseerd".
Vanaf Joomla 3.1 is het mogelijk ook een tag-systeem op te zetten.
Elk artikel moet ondergebracht worden in een categorie of als ongecategoriseerd gekenmerkt worden.

Er is ook nog een knop voor "Speciale artikelen" (voorheen Frontpage beheer).
Hiermee kan in een blog-opzet van de homepage bepaald worden welke artikelen in welke volgorde op de homepage gepubliceerd worden.

Menu's

Via de menu-items krijgt de bezoeker van de website toegang tot de content.
Artikelen zijn op verschillende manieren te ontsluiten:

direct: door aanklikken van het menu-item wordt direct de pagina met het artikel geopend.
Een menu-item dat rechtstreeks een artikel ontsluit kan pas gemaakt worden nadat het artikel zelf gemaakt is.

indirect: een menu-item geeft toegang tot een categorie waartoe een artikel behoort. Bij deze methode zijn er verschillende mogelijkheden de inhoud te tonen.
- in blog-layout: op 1 pagina wordt een aantal artikelen uit een categorie getoond in de vorm van een intro; via een lees-meer knop is het gehele artikel te openen
- in lijst-layout: titels van alle artikelen uit een categorie worden in een lijst getoond; via deze doorzoekbare lijst zijn de artikelen te openen
Een artikel dat aan een zo gepubliceerde categorie wordt toegevoegd wordt automatisch zichtbaar in de lijst of verzameling blogartikelen op een pagina.

 

Templates: beheer van de layout

Structuur van de pagina's

De template is een sjabloon dat de pagina-structuur en de design-elementen van de webpagina's definieert.
In Joomla! wordt de template behandeld als een extensie: zie Extensies > Templates voor de lijst met beschikbare templates.
In principe kan de content door wisseling van een template direct in een totaal andere opmaak gepresenteerd worden.
Daarvoor moet de alternatieve template uiteraard wel eerst ontworpen en geïnstalleerd worden.

Voor het back-end beheer van de layout van de site is eerst vooral begrip van de structuur van een template van belang.
De template definieert de pagina-indeling en maatvoering. In de gedefinieerde velden wordt alle inhoud geprojecteerd via een systeem van posities.
Hieronder een voorbeeld van een template-schema:

Component: hoofdinhoud van de pagina: 1 veld
Module: neveninhoud van de pagina: een aantal benoemde posities

moduleposities

Modules

Menu's behoren tot de modules.
Modules krijgen via Modulebeheer een positie toegewezen.
Zo is eenvoudig een menu van links naar rechts te verplaatsen.
Horizontale menu's hebben een speciale opmaak nodig. Het hangt van de template af of daarvoor bepaalde posities voorzien zijn. Daar geplaatste menu-modules krijgen dan automatisch de geprogrammeerde opmaak mee.

In 1 positie kunnen meerdere modules geplaatst worden; zo worden verschillende modules in de positie "links" of "rechts" onder elkaar weergegeven. De volgorde is door toekenning van een nummer "Volgorde" in te stellen.

Naast enkele standaard-modules in het kernpakket zijn er talloze speciale modules als extensies van de kern beschikbaar.
Modules van het kernpakket zijn b.v. Login, Laatste Nieuws, Nieuwsflits, Archief, Zoeken, Wie is online, Syndication Feeds.
Andere beschikbare modules zijn b.v. Google Maps, Image rotators, Videoplayers enz.
Er zijn vele honderden speciale modules te downloaden, soms tegen betaling. Zie hiertoe de lijst op de Joomla-site onder "Extensions".

Componenten

Een component toont de hoofd-inhoud van de pagina. Veelal bestaat deze inhoud uit een artikel, een overzicht van beschikbare artikelen in de vorm van korte intro's met een lees-meer-knop, een lijst met beschikbare artikelen enz.
Andere standaard componenten zijn bv.
Contact: een pagina met contactgegevens van een bepaalde persoon of organisatie, met formulier voor verzending van een bericht naar deze bestemming; of een lijst contactpersonen waarvoor contactgegevens en contactformulier verschijnen door selecteren van een naam.
Advertenties: een syteem voor banners.

De CMS-kern is uit te breiden met andere componenten, waarvan er ook honderden door andere partijen ontwikkeld zijn en deels gratis beschikbaar gesteld worden. Dit biedt de mogelijkheid vanuit de CMS-kern zeer uiteenlopende sites te ontwikkelen.
Enkele voorbeelden:

Phoca downloads: bestandenbeheer: systeem voor het overzichtelijk tonen van alle beschikbare bestanden; biedt bevoegde gebruikers de mogelijkheid verschillende typen bestanden te up/downloaden; eventueel met toekennning van rechten voor speciale gebruikersgroepen.

HWD Video Share: videobeheer: systeem voor het overzichtelijk tonen van beschikbare video's; biedt bevoegde gebruikers de mogelijkheid video's te up/downloaden of video's die op een diens als Youtube gehost worden in de eigen site weer te geven.

CommunityBuilder: systeem voor het opzetten en beheren van een verzameling gebruikersprofielen; hiermee kan de site tot een community-site ontwikkeld worden.

Kunena Forum: systeem voor de ontwikkeling van een forum.

Hikashop: systeem voor het opzetten van een webwinkel.